Kościoły na wschodzie

Naszym Partnerem na mocy porozumienia z Przewodniczącym Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie z Księdzem Biskupem Antonim Dydyczem podjęliśmy współpracę wspierania misjonarzy pracujących na wschodzie w byłych republikach związku radzieckiego (Ukraina, Białoruś, Gruzja, Rosja, Kazachstan).

W ramach naszych Projektów pomocowych pragniemy dołączyć do grona wolontariuszy i dobrodziejów Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie. W krajach sąsiadujących z naszą granicą Wschodnią zamieszkuje wielu Polaków z rodzinami. Zobowiązuje nas to do troski o katolików na Wschodzie m.in Ukrainie, Białorusi, Rosji, Litwe.

Aktualnie Pomocą Kościołowi na Wschodzie służy około 550 kapłanów diecezjalnych, 450 kapłanów zakonnych, 550 sióstr oraz 23 braci zakonnych z Polski.

Potrzebne są środki finansowe na odbudowę i renowację kościołów, budowę nowych świątyń, plebanii oraz sal katechetycznych. Organizowane są wakacyjne spotkania z Bogiem dla dzieci i młodzieży. Siostry i bracia zakonni potrzebują także środków na dożywianie dzieci, osób starszych i najbiedniejszych. Dzięki zespołowi Pomocy Kościołowi na wschodzie, świątynie wyposażone są w kielichy mszalne, monstrancje, paschały, dzwonki, nagłośnienia do kaplic, księgi liturgiczne itp.

Jeżeli chcielibyście dołożyć również swoją Cegiełkę i mieć swój udział w Pomocy Kościołowi na Wschodzie:   https://www.pro-missio.org/wspieramy- misje/