Nasze cele

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

— — Św. Jan Paweł II — —

 

Naszym najważniejszym celem jest wspieranie wszelkich inicjatyw o charakterze charytatywnym, misyjnym, edukacyjnym i socjalnym.

Chcemy docierać z pomocą do najuboższych rejonów Świata. Razem z Misjonarzami, Siostrami Zakonnym i Świeckimi Wolontariuszami oraz wszystkimi ludźmi dobrej woli jesteśmy w stanie te cele realizować.

Misją naszego Stowarzyszenia jest działanie na rzecz powszechnej, międzynarodowej integracji, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych kultur w oparciu o uniwersalne, chrześcijańskie ideały społeczne, stały i systematyczny dialog oraz wymianę doświadczeń w celu ograniczania i eliminacji negatywnych skutków podziałów międzyludzkich, w tym kulturowych, religijnych, politycznych czy społecznych.

Swoje cele chcemy realizować poprzez bezpośrednie wsparcie finansowe jak również materialne dla osób dotkniętych skrajnym ubóstwem lub skutkami klęsk żywiołowych.

Pragniemy angażować się w projekty związane z budową placówek medycznych, oświatowych czy socjalnych z zastosowaniem wszelkich dostępnych metod, które przyczynią się do poprawy jakości życia w najbiedniejszych rejonach Świata.