Partnerzy

GREEN OFFICE ECOLOGIC SP. Z O.O.

Jest naszym najważniejszym Partnerem a jednocześnie podmiotem zbierającym i przetwarzającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Działa na podstawie:

ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11.09.2015 r.
– decyzji Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 05.01.2015r. znak RŚ-V.7243.27.2014.JKP; decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16.02.2015r. znak OS-II.6233.489.2014.DBO; decyzji Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 13.12.2016 r. znak RŚ-V.7243.27.2014.LG, decyzji Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 18.01.2018 r., znak RŚ-V.7243.27.2014.EWF
– nr BDO: 000003547

Firma Green Office Ecologic Sp. z o.o. do kwietnia 2016 r. współpracowała z Sekcją Polską Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Poprzez swoją działalność związaną z przetwarzaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odzysku pochodzących z niego surowców udało się wspólnie sfinalizować kilka projektów humanitarno-edukacyjnych wspieranych przez Stowarzyszenie z pozyskanych funduszy, m.in.:

  • Wsparcie dla sierocińca w Livingstone w Zambii
  • Wsparcie finansowe na dożywianie dzieci w Urugwaju
  • Zakup żywności, leków i odzieży dla Domu Dziecka, Schroniska Młodzieżowego i Poprawczaka dla Dziewcząt w Wenezueli
  • Budowa studni dla szkoły w Makr w Nigerii
  • Wsparcie dla Internatu dla dziewcząt im. Matki Bożej Copacabana w Bulo Bulo w Boliwii
  • Budowa szkoły – kaplicy w Nazakoun, Republika Środkowo Afrykańska

W związku z ogromnym zaangażowaniem Sekcji Polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie w pomoc humanitarną na terenach objętych wojną w Syrii firma od 2016 r. wspierała już samodzielnie działalność misyjną polskich Misjonarzy oraz Wolontariuszy w odległych rejonach Świata, pozyskując fundusze na realizację Projektów charytatywnych, takich jak:

  • Dofinansowanie Żłobka dla Dzieci do lat 3, prowadzonego przez Siostry Benedyktynki Misjonarki w Ekwadorze
  • Objęcie patronatem Misjonarza Księdza Tomasza Grzyba za pośrednictwem Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, który przebywa na misjach w Boliwii
  • Dofinansowanie projektu „Tank na wodę” w Laare w Kenii

Firma posiada bogate doświadczenie we współpracy z Diecezjami Kościoła Katolickiego oraz w organizacji zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i kontynuuje dotychczasowe działania w tym zakresie. Od 2018 r. wspólnie z Green Office Ecologic zbieramy fundusze, aby dotrzeć z pomocą do najbardziej potrzebujących z wykorzystaniem wszelkich dostępnych możliwości w kraju. Wspólnie wspieramy Polskich Misjonarzy – Księży, Zakonników, Siostry Zakonne, a także Świeckich Wolontariuszy, niosących posługę ludziom poza granicami Polski.

Dane kontaktowe firmy: 

Green Office Ecologic Sp. z o.o.

Siedziba:
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4
Telefon: 22/630-94- 18 lub 83/ 341-75- 94
http://www.greenoffice.co
e-mail: biuro@greenoffice.co

 


      

FUNDACJA BOŻE ATELIER

 

Fundacja Boże Atelier została powołana, aby nieść pomoc najuboższym. Swoją działalność opiera na pracy własnej, wolontariuszy oraz Sióstr Misjonarek. Pierwszym realizowanym projektem była Adopcja na Odległość z WybrzeżaKości Słoniowej, który Fundacja w dalszym ciągu prowadzi.

Dodatkowo wspiera Projekt zakupu Inkubatorów dla Sióstr Orionistek, który realizuje również nasze Stowarzyszenie.

Poprzez szlachetną działalność misyjną Sióstr: Alicji, Bożeny i Silviany, z którymi współpracuje Fundacja jest możliwość bezpośredniego dotarcia z pomocą materialną i sanitarną do najbardziej potrzebujących.

Wspólnie z Fundacją Boże Atelier jako naszym Partnerem chcemy przyczynić się do poprawy warunków do życia w Krajach Trzeciego Świata.

Dane kontaktowe: 

Fundacja Boże Atelier

05-400 Otwock, ul. Kraszewskiego 21

www.bozeatelier.pl