Kamerun

Wsparcie Misji Sióstr Pallotynek w Kamerunie

Kamerun – jedno z wielu afrykańskich państw, w którym praca w polu to podstawa do życia a o jedzeniu trzeba samemu zawalczyć. Ludność w Kamerunie jest pogrążona w biedzie i ubóstwie. Dostęp do podstawowych artykułów do życia jest często niemożliwy.

Siostry Pallotynki przebywają od wielu miesięcy, czasem nawet lat na misjach w Kamerunie. Obecnie jest 16 sióstr z Polski, które starają się pomagać najuboższym, np. poprzez Adopcję na odległość. Mieszkające tam dzieci żyją w skrajnym ubóstwie bez dostępu do leków, szczepionek i edukacji. Siostry pomagają jak tylko mogą, czyli prowadzą ośrodki zdrowia, szkoły, przedszkola, domy rekolekcyjne, ale również niosą pomoc w więzieniach.

Dzieci i młodociane matki są często niedożywione i nie radzą sobie w roli rodzica. Siostry dbają o to, aby kochały swoje dzieci i potrafiły poradzić sobie z trudnościami losu.

Bez udziału i pomocy Darczyńców, Siostry nie mogą zapewnić pełnej pomocy.

Musimy pamiętać, że same narażają swoje zdrowie przebywając w rejonach objętych chorobami tropikalnymi. Siostry nie są objęte ubezpieczeniem, leczą siebie i innych samodzielnie metodami naturalnymi, które często nie wystarczają. Siostrom Pallotynkom ciężko jest głosić Ewangelię wśród ludzi, których dotknęły choroby i ubóstwo.

Miłosierdzie Sióstr i ich dobroć powinna stać się wzorem dla każdego. Dlatego nasze Stowarzyszenie objęło pomocą Misję Sióstr.

Pomoc potrzebna jest w każdej postaci: darów, funduszy czy modlitwy. W imieniu Sióstr i naszym zwracamy się z prośbą o wsparcie tej ważnej dla człowieczeństwa Misji.

Jeżeli chcielibyście dołożyć również swoją Cegiełkę i wesprzeć szlachetną działalność Sióstr,
zapraszamy na stronę: https://www.pro-missio.org/wspieramy- misje/

Ofiary można wpłacać na konto: 29 8025 0007 0055 0446 2000 0010 – Bank Spółdzielczy w Białej
Podlaskiej, tytułem: Misja w Kamerunie