Informacje ogólne

Dla nas ciągle aktualne są słowa naszego Pana, który wzywa nas do głoszenia Ewangelii i troski o innych. Misja ewangelizacji jest naszym zadaniem i celem, z którego nikt nas zwolnić nie może. Przejęci losami Misjonarzy zatroskanych o lepsze życie dla najbardziej potrzebujących postanowiliśmy założyć nasze Stowarzyszenie (21.12.2016 r). Sąd Rejonowy Lublin-Wschód zarejestrował Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio”, którego celem jest wsparcie Księży Misjonarzy, Sióstr Misjonarek, Wolontariuszy przebywających na Misjach a także realizacja projektów charytatywnych i edukacyjnych tam gdzie są nasi Misjonarze.

Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” jest organizacją społeczną „non profit” katolików świeckich i duchownych, którzy pragną odpowiedzieć na to wezwanie w bardzo konkretny sposób. Oferowana pomoc w postaci rzeczowej lub finansowej pochodzi z wypracowanych własnych środków i dobrowolnych wpłat. Stowarzyszenie „Pro Missio’’ nie korzysta z publicznych dotacji ani z grantów innych organizacji. Nasza pomoc jest możliwa dzięki naszym woluntariuszom oraz partnerom, którzy rozumieją sens pomocy misjonarzom i chcą się dzielić z innymi. Głównym naszym partnerem jest polska firma „Green Office Ecologic” funkcjonująca od wielu lat, zajmująca się recyklingiem i ekologią. Ma polskie korzenie i ma stosowne certyfikaty do tej działalności. Cieszy się nieposzlakowana opinią na rynku.

W pierwszej kolejności, u samych początków naszej działalności pomoc skierowaliśmy do tych, którzy zwrócili się do nas o wsparcie. Byli nimi kapłani i siostry zakonne pracujące na misjach. Były to projekty na konkretne zamówienie. Nasze możliwości też były ograniczone, jednak z biegiem czasu uznaliśmy, że nasze działania pomocowe należy skoordynować z strukturami Kościoła katolickiego i organizacjami wspierającymi polskich misjonarzy duchownych i świeckich. Choć działalność misyjna kojarzy się głównie z głoszeniem Słowa Bożego przez kapłanów-misjonarzy i siostry-misjonarki Ewangelii, to jej ideą jest również ogromna pomoc charytatywna, materialna i sanitarna niesiona przez zwykłych ludzi żyjących wiarą. Misje wspierają także świeccy Wolontariusze, którzy angażują się całym sercem w niesienie pomocy. Nasi rodacy są zainteresowani niesieniem pomocy i jej udzielają, o ile widzą jej rezultaty.

Kolejnym etapem naszej działalności są projekty pomocowe, które chcemy skierować do naszych rodaków do Kościoła na Wschodzie Europy i Azji w byłych republik radzieckich. My Polacy z racji geograficznych, historycznych i narodowych jesteśmy szczególnie zainteresowani losem katolików i Kościoła na Wschodzie. Polska jest bezpośrednim lub pośrednim sąsiadem Kościoła na Wschodzie. Ponadto, na wschód od obecnej granicy Polski w wielu krajach mieszkają Polacy lub osoby pochodzenia polskiego. Rodzi to naturalny tytuł, prawo i zobowiązanie do troski o katolików na Wschodzie, w ramach Kościoła powszechnego. Pomoc nasza z Polski świadczona Kościołowi katolickiemu na Wschodzie posiada przede wszystkim charakter charytatywny i jest bezinteresowna. Ta bliskość duchowa z naszymi rodakami pozwala nam lepiej odczytywać ich potrzeby.

W społeczeństwie postsowieckim zaczęto dostrzegać i doceniono pomoc charytatywną, jaką niosą pracujący w Kościele katolickim na Wschodzie kapłani, siostry i wolontariusze świeccy. Nie są też obce nam problemy na naszym polskim podwórku, widzimy i dostrzegamy potrzebę pomocy tym, którzy są na misji wśród naszych najbiedniejszych rodaków. Widzimy jak bardzo zmienia się nasz krajobraz duchowy i materialny w naszym kraju.

Naszą Misją jest wspieranie szlachetnej działalności wszystkich, którzy autentycznie tworzą miejsca i struktury dobra. Chcemy uczestniczyć w budowaniu lepszego świata, który nie jest utopią, ani ideologią, ale konkretnym dziełem ludzi kierujących się zasadami Ewangelii.

Za wszelką pomoc w imieniu tych którzy ją otrzymali,

Serdeczne Bóg Zapłać !

Współzałożyciel Stowarzyszenia

Ks. Andrzej Jaczewski