Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej

Wachlarz pięknych zadań w Kościele realizuje się poprzez:

Słowo drukowane, wychowywanie, nauczanie, służba ubogim i przykład w codzienności to apostolat Zgromadzenia Sióstr Loretanek. 


Apostolat sióstr loretanek to bogaty wachlarz prac i zadań w Kościele. A wszystko przez Maryję na większą chwałę Bożą – aby we wszystkim Bóg był uwielbiony.


Bogactwo posług 


Tak chciał bł. ks. Ignacy Kłopotowski (1866-1931), który 100 lat temu założył Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej. Siostry niosą więc Jezusa zarówno do starszych, chorych, jak i młodych, dzieci. Do tych wszystkich, którzy m.in. korzystają ze świetlicy środowiskowej „Dom Ojca Ignacego” w Warszawie na Pradze, są katechizowani przez siostry, znajdują się pod opieką sióstr w DPSie, przychodzą do przedszkola czy dziennego opiekuna Ignaś… Siostry spieszą z pomocą tam, gdzie Kościół widzi potrzebę niesienia Jezusa: do dzieci i młodzieży, do chorych i ubogich, do sierot, do tych, którzy cierpią głód chleba i miłości… Zgromadzenie prowadzi też Okno Życia w Warszawie. 
W Loretto zakupionym przez ks. Ignacego, gdzie mieści się sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej, siostry podejmują różne działania na rzecz rodziny. M.in. prowadzą Dom Pomocy Społecznej dla kobiet, organizują rekolekcje i dni skupienia. 

Apostolstwo słowem drukowanym 


Pięknym charyzmatem sióstr jest apostolstwo słowem drukowanym. Siostry więc – za przykładem swojego założyciela ks. Kłopotowskiego – prowadzą wydawnictwa i drukarnie. Wydają książki, obrazki, akcydensy, czasopisma, filmy, płyty… Jako apostołki słowa drukowanego dzielą się wydrukowaną przez siebie książką jak chlebem. Bł. ks. Ignacy zwykł mawiać, że „książka jest chlebem dla duszy” oraz dobra książka jest jak cichy misjonarz. Mówił także „W imię Boże stajemy do pracy ad maiorem Dei gloriam. Do tego czasu Bóg dopomógł, Bóg nadal pomoże. Oto hasło, za którym szliśmy we wszystkich poczynaniach naszej wydawniczej pracy”.
Prowadzą wydawnictwa i drukarnie w Polsce i za granicą. Drukują książki poświęcone formacji chrześcijańskiej, duchowości maryjnej i aktualnym problemom moralno-społecznym, adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. W Warszawie Rembertowie wydają trzy miesięczniki: „Różaniec”, „Anioł Stróż” i „Tak Rodzinie”.
Misję sióstr loretanek można określić jako apostolat ducha i umysłu. Modlitwa i praca przenikają klasztorne mury oraz pomieszczenia redakcyjne i drukarskie. W milczeniu i skupieniu redagowane są artykuły i książki, które następnie opracowuje się graficznie i drukuje, by trafiły do rąk czytelników. Jak zaznaczył bł. ks. Ignacy Kłopotowski: „Wielkie rzeczy z małych się tworzą. Z ziarenek piasku tworzą się góry; z kropel wody morza; z minut godziny”. Celem pracy wydawnictwa nie jest komercja, lecz chwała Boża i dobro czytelnika. ,,Czytelniku kochany, choć cię nie znam osobiście, mam jednak prawo sądzić o tobie, że pragniesz swego uświęcenia i zbawienia po najdłuższym życiu na ziemi” – mawiał bł. ks. Ignacy Kłopotowski.   


Aż po krańce świata


Siostry drukują i wydają także po rumuńsku, ukraińsku i włosku. W Rumunii wydawnictwo wraz z drukarnią mieści się w Baia Mare. Siostry drukują nawet księgi liturgiczne dla Kościoła greko-katolickiego. Prowadzą własną księgarnię. Posługują też w kościele jako zakrystianki.
Piękna jest prawie 30-letnia posługa sióstr we Włoszech. W Pessano siostry apostołują przez publikacje, filmy, płyty, które same przygotowują, prowadząc wydawnictwo i drukarnię. Są obecne także w mediach społecznościowych. Pracują również w przedszkolu. Zaś siostry w Bergamo jako pielęgniarki opiekują się pensjonariuszami w DPSie.
Bracław to ukraińska placówka sióstr loretanek. Tam siostry apostołują przez słowo drukowane, mówione, głoszone na katechezach i poprzez posługę w kościele. Wydają dwumiesięcznik „Różaniec”.
Soczi w Rosji od lat jest placówką sióstr posługujących przy parafii. Siostry prowadzą katechezę, organizują rekolekcje dla młodzieży, przyjmują gości. Dojeżdżają też z posługą do parafii w Suchumi.
Siostry loretanki posługują też jako wolontariuszki w Tanzanii w Afryce. Razem ze stowarzyszeniem Misji Afrykańskich prowadzą dom dla dzieci i młodzieży z albinizmem.
Do ostatniego kontynentu też siostry loretanki dotarły – i to nie tylko przez media elektroniczne czy drukowane pozycje. Siostry posługują w Chicago przy centrali Radia Maryja. Prowadzą programy telewizyjne, katechizują w parafii.
Ważne dla sióstr jest też apostolstwo życia codziennego, dawanie świadectwa własnym życiem, ukazywanie światu, że Jezus żyje i jest wśród nas ze swoją miłością i dobrocią.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej
ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 18
03-717 Warszawa
Centrala tel. 22 619 14 86
tel./fax 22 618 97 71
e-mail: loretankidg@loretanki.pl
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 56 1240 6074 1111 0000 4993 2799

Afryka Tanzania.
Afryka Tanzania.
Ukraina, Bracław rekolekcje dziewcząt.