Apostolstwo słowem drukowanym 

4 marca, 2021 0

Pięknym charyzmatem Sióstr Loretanek jest apostolstwo słowem drukowanym. Siostry za przykładem swojego założyciela ks. Ignacego Kłopotowskiego – prowadzą wydawnictwa i drukarnie. Wydają książki, obrazki, akcydensy, […]