Apostolstwo słowem drukowanym 

Pięknym charyzmatem Sióstr Loretanek jest apostolstwo słowem drukowanym. Siostry za przykładem swojego założyciela ks. Ignacego Kłopotowskiego – prowadzą wydawnictwa i drukarnie. Wydają książki, obrazki, akcydensy, czasopisma, filmy, płyty… Jako apostołki słowa drukowanego dzielą się wydrukowaną przez siebie książką jak chlebem. Bł. ks. Ignacy zwykł mawiać, że „książka jest chlebem dla duszy” oraz dobra książka jest jak cichy misjonarz. Mówił także „W imię Boże stajemy do pracy ad maiorem Dei gloriam. Do tego czasu Bóg dopomógł, Bóg nadal pomoże. Oto hasło, za którym szliśmy we wszystkich poczynaniach naszej wydawniczej pracy”.

Siostry prowadzą wydawnictwa i drukarnie w Polsce i za granicą. Drukują książki poświęcone formacji chrześcijańskiej, duchowości maryjnej i aktualnym problemom moralno-społecznym, adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. W Warszawie Rembertowie wydają trzy miesięczniki: „Różaniec”, „Anioł Stróż” i „Tak Rodzinie”.

Misję sióstr loretanek można określić jako apostolat ducha i umysłu. Modlitwa i praca przenikają klasztorne mury oraz pomieszczenia redakcyjne i drukarskie. W milczeniu i skupieniu redagowane są artykuły i książki, które następnie opracowuje się graficznie i drukuje, by trafiły do rąk czytelników. Jak zaznaczył bł. ks. Ignacy Kłopotowski: „Wielkie rzeczy z małych się tworzą. Z ziarenek piasku tworzą się góry; z kropel wody morza; z minut godziny”. Celem pracy wydawnictwa nie jest komercja, lecz chwała Boża i dobro czytelnika. ,,Czytelniku kochany, choć cię nie znam osobiście, mam jednak prawo sądzić o tobie, że pragniesz swego uświęcenia i zbawienia po najdłuższym życiu na ziemi” – mawiał bł. ks. Ignacy Kłopotowski.   

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Sióstr Loretanek: http://www.loretanki.pl/

Księgarnia.
Drukarnia Rumunia.
Drukarnia Rumunia.
Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Warszawie-Rembertowie.