Przybliżać innych do Boga.

W mozaice zadań loretańskich, bogatym wachlarzu charyzmatu Zgromadzenia Sióstr jest przede wszystkim wydawnicza działalność.

W Polsce, na Ukrainie, we Włoszech i w Rumunii siostry loretanki – jako apostołki prasy katolickiej – wydają miesięczniki i książki, głosząc w ten sposób Jezusa poprzez słowo drukowane. „Książka jest chlebem dla duszy” – mówił ks. Ignacy Kłopotowski. Jego duchowe córki dzielą się więc tym chlebem.

Siostry Loretanki są dla Naszego Stowarzyszenia dużym wsparciem duchowym, ale są też wielką pomocą w dystrybuowaniu pomocy humanitarnej do krajów misyjnych.