Wspólnie pomagajmy Misjom

Nasza Stowarzyszenie zostało powołane, aby nieść pomoc w najbiedniejszych rejonach świata. Chcemy pomagać tam, gdzie warunki do życia są niemal pierwotne a dostęp do podstawowych
potrzeb jest często niemożliwy. Dzięki Ofiarom ludzi Dobrej Woli możemy uczestniczyć w tych dziełach i docierać z pomocą do najbiedniejszych.

Siostry oraz Księża Misjonarze, jak również świeccy Wolontariusze przebywający na Misjach angażują się całym sercem w pomoc najbiedniejszym. Często nie mają podstawowych środków medycznych, ubrań czy środków higienicznych, dlatego szukają wsparcia wśród różnych organizacji.

Jako Stowarzyszenie chcielibyśmy promować szlachetne działania wszystkich Misjonarzy i zachęcić do wspólnej Modlitwy w ich intencji.

„Być człowiekiem sumienia, (…) to znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło.”
Jan Paweł II